آیا با گذرنامه (پاسپورت) ایرانی به ویزای توریستی برای سفر به دبی نیاز دارم؟

دارندگان پاسپورت ایرانی برای سفر به دبی و امارات متحده عربی نیاز به ویزای توریستی دارند. شما قبل از سفر نیاز به اقدام برای دریافت ویزای امارات متحده عربی را جهت سفر به دبی دارید. جهت دریافت ویزای توریستی امارات، با بخش ویزای مسافرین تماس حاصل فرمایید.