آیا سفر به تنهایی (انفرادی) بی خطر است؟

سفر انفرادی معمولاً به همان اندازه سفر گروهی ایمن است، اما اگر همچنان نگران هستید، تدابیر امنیتی خاصی وجود دارد که به راحتی شما می توانید آن ها را انجام دهید، به ویژه برای بانوان که به صورت انفرادی قصد سفر را دارند. برخی از این اقدامات شامل خرید و به همراه داشتن اقلام ذیل می باشد: قفل ایمنی قابل حمل برای درب ها برای بستن و ایمن کردن درب ورودی محل اقامت، سوت، اسپری فلفل (لطفا قانون مقصد قبل از خرید و استفاده بررسی شود، همچنین در مقصد خریداری گردد)، کمربند مخفی برای نگاه داری پول و چراغ قوه.